Kde kúpiť

DANEL Electronic
Krakovská 11
919 25 Šúrovce, okr.Trnava
Tel.: 033/ 5595 275 mobil: 0905 641 453
E-mail: obchod@danel.sk
Web:  www.shop.danel.sk
 
DJ CENTER
Dominikánske námestie 33
040 01 Košice
Tel.: +421 55 633 24 23
E-mail: djcenter@djcenter.sk
Web:  www.djcenter.sk
 
Muziker, a.s. 
Einsteinova 18 
85 101 Bratislava 5 
Tel.: 0800 140 055
E-mail: objednavka@muziker.sk 
Web:  www.muziker.sk
 
SHOWTECHNIC predajňa
Ružinovská 28
821 01 Bratislava
Tel.: +421 2 4342 70 86
E-mail: 55@55.sk
Web:  www.55.sk
 
Techhouse s.r.o.
Ovsištské námestie 1
851 04 Bratislava
Tel.: 02/210 210 20
E-mail: info@techhouse.sk
Web:  www.techhouse.sk
 
Muzikus - hudobné nástroje, hudobniny, ozvučovacia a osvetlovacia technika
Nobelova 32
83102 Bratislava  
Tel.: +421-905-88-11-22
E-mail: muzikus@muzikus.sk
Web:  www.muzikus.sk
 
MusicData s.r.o.
Pod Sokolice 6575
911 01, Trenčín
Tel.: +421 32 64 23 151 
E-mail:  info@musicdata.sk
Web: www.musicdata.sk  
 
TM Sound, s.r.o.
Bytčianska 490/122
SK-010 03 Žilina
Tel.: +421 41 2028908
E-mail: info@tmsound.sk
Web: www.tmsound.sk
 
Hudobné nástroje - ePlay
Rastislavova 11
971 01 Prievidza
Tel.: 046 / 512 17 54, +421 918 532 722
E-mail: eplay@eplay.sk
Web: www.eplay.sk
 
TOTAL MUSIC - hudobné nástroje
Študentská 1
960 01, Zvolen
Tel.: 045/547 94 45 mobil: 0911 77 67 67
E-mail: totalmusic@totalmusic.sk
Web:  www.totalmusic.sk
 
SK STORE, s.r.o.
Priemyselná 5/C
917 01, Trnava
mobil: 0905 650 445
E-mail: obchod@skstore.sk
Web:  www.skstoreshop.sk
 
On Board Music s.r.o.
Miletičova 3/A
821 08, Bratislava
mobil: +421 905 366 876
E-mail: shop@on-board.sk
Web: www.on-board.sk